Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych umożliwi konsumentom wpisywanie na czarną listę dłużników dane osób prywatnych, deweloperów, biur podróży czy pracodawców, którzy nie płacą pensji na czas, a nawet przedsiębiorców zalegających ze zwrotem kosztów za wadliwy towar.
Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Ma on zastąpić ustawę z 2003 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 50, poz. 424, z późn. zm.). Zgodnie z tym projektem konsumenci uzyskają prawo do wpisywania na czarną listę dłużników osoby prywatne, deweloperów, biura podróży czy pracodawców, którzy zalegają z zapłatą wynagrodzeń. Konsumenci będą mogli także przekazywać do BIG-ów dane o przedsiębiorcach zalegających ze zwrotem kosztów za wadliwy towar. Dziś uprawnienia takie mają tylko przedsiębiorcy i takie podmioty, jak np. spółdzielnie czy wspólnoty mieszkaniowe.

Osoby prywatne

– Celem nowej ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych jest rozszerzenie jej oddziaływania na wszystkich obywateli. Osiągniemy dzięki temu równość osób fizycznych wobec innych wierzycieli, dyscyplinę finansową, przeciwdziałanie zatorom płatniczym i zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – mówi Adam Szejnfeld, wiceminister gospodarki.
Dodaje, że nowe uprawnienia otrzymają osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i wierzyciele wtórni, tacy jak firmy faktoringowe i windykatorzy.
– Aby osoba fizyczna mogła zgłosić wierzyciela do BIG-u, musi ona posiadać orzeczenie z tytułem wykonalności, musi minąć 14 dni od wezwania do spłaty długu i ostrzeżenia o zgłoszeniu do BIG oraz trzeba będzie podać do biura dane o organie orzekającym, który wydał tytuł wykonawczy – wyjaśnia wiceminister gospodarki.

Stanowisko BIG

Wprowadzenie możliwości zgłaszania dłużników przez osoby fizyczne popierają BIG-i.
– Jest to realizacja naszego postulatu zgłoszonego podczas prac nad nowelizacją ustawy. Otrzymywaliśmy pytania od konsumentów, czy mogą umieścić w rejestrze dane nieuczciwego pracodawcy, biura podróży, dewelopera, który nie wywiązał się z umowy – wskazuje Andrzej Kulik z Krajowego Rejestru Długów BIG.

Tytuł wykonawczy

Konsumenci nie są zadowoleni z nowych rozwiązań. Chcą oni dalej idących zmian.
– Nie rozumiem, dlaczego z góry zakłada się 100-procentową uczciwość przedsiębiorcy? Wierzyciel przedsiębiorca nie będzie musiał przedstawiać tytułu wykonawczego, aby wpisać do BIG-u dłużnika przedsiębiorcę lub konsumenta, natomiast osoba prywatna, wpisując do BIG przedsiębiorcę lub inną osobę prywatną, będzie musiała przedstawić prawomocny wyrok czy ugodę sądową – wskazuje czytelniczka.
Jej zdaniem również przedsiębiorca, zamieszczając dane o konsumencie, musi przedstawiać tytuł wykonawczy.
Nowelizacja wprowadza także możliwość przekazywania do BIG, z inicjatywy wierzyciela, pozytywnej informacji gospodarczej. Będzie ona informowała o tym, że konsument lub przedsiębiorca zapłacił terminowo fakturę za telefon lub ratę pożyczki.
Projekt skierowano do prac specjalnej komisji nadzwyczajnej.