Prawo własności jest szczególnym prawem, które zapewnia właścicielowi dopuszczalną w określonych warunkach pełnię praw. Chodzi przede wszystkim o uprawnienia do korzystania z rzeczy i rozporządzania nią.
W granicach określonych przez przepisy i zasady współżycia społecznego właściciel może korzystać z należącej do niego rzeczy. Ważne jest, by się to odbywało zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem przysługującego mu prawa. Właściciel w szczególności może pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą.

Niedozwolone zakłócenia

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Tym zakazem nie są objęte zakłócenia, z którymi każdy inny właściciel powinien się liczyć. Chodzi o to, że nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie wszystkich uciążliwości stwarzanych przez życie w określonym środowisku. Niedozwolone zakłócanie ma miejsce wtedy, gdy następuje przekroczenie przeciętnej miary. Dopiero w takiej sytuacji ma zastosowanie zakaz wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
PRZYKŁAD: MOŻNA ŻĄDAĆ PRZESUNIĘCIA PASIEKI
Mam domek letniskowy. W odległości 10 metrów od mojej posesji sąsiad założył pasiekę. Jestem uczulona na użądlenia pszczół. Czy mogę żądać od sąsiada przesunięcia pasieki?
W takim przypadku można domagać się usunięcia pasieki lub przesunięcia jej w takie miejsce, by nie stanowiła zagrożenia dla zdrowia sąsiadów.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu znajdziesz informacje na temat:

Ustanowienia drogi koniecznej

Zakazie robót ziemnych

Przekroczenia granic gruntu

Obowiązku współdziałania

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.