Firmy produkujące bądź importujące na polski rynek baterie i akumulatory posługiwać się muszą specjalnym numerem rejestrowym. Ustawa nakłada na nie również obowiązek organizowania ekologicznych kampanii edukacyjnych.

Od 1 stycznia 2010 r. na fakturach i innych dokumentach związanych z obrotem bateriami i akumulatorami przedsiębiorcy muszą posługiwać się specjalnym numerem rejestrowym, nadanym im przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Przewidują to przepisy ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. nr 79, poz. 666), które wchodzą w życie z początkiem 2010 roku. Obowiązek ten obejmuje nie tylko tych, co wprowadzają na polski rynek wyłącznie baterie i akumulatory, ale i przedsiębiorców, którzy importują bądź produkują urządzenia zasilane takimi ogniwami, np. telefony komórkowe. Wcześniej, bo jeszcze w 2009 roku, zaczęły obowiązywać przepisy nakazujące rejestrowanie się w GIOŚ.

Obowiązków, które wchodzą w życie w 2010 roku, jest więcej. Producenci i importerzy baterii muszą mieć także podpisaną umowę z firmami, które zajmują się zbieraniem zużytych baterii i akumulatorów. Na tym nie koniec, gdyż firmy takie muszą przeznaczać 0,1 proc. swoich przychodów na finansowanie społecznych kampanii edukacyjnych, które mają np. informować o prawidłowym postępowaniu ze zużytymi bateriami i akumulatorami. W przypadku gdy przedsiębiorca nie chce samodzielnie przeprowadzać kampanii edukacyjnych, powinien wpłacić 0,1 proc. swoich dochodów na rachunek urzędu marszałkowskiego. Za lekceważenie tego obowiązku grozi kara w wysokości od 10 do 100 tys. zł.

Rok 2010 będzie pierwszym, w którym producenci i importerzy baterii będą musieli złożyć marszałkowi województwa sprawozdania o masie i rodzaju zebranych baterii oraz dane dotyczące ilości wprowadzonych na rynek nowych ogniw. Dane te trzeba będzie przedstawić do 15 marca. Przedsiębiorcom dojdzie obowiązek osiągania odpowiednich poziomów zbiórki odpadów powstałych ze zużytych ogniw. Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz.U. nr 215, poz. 1671), które również zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2010 r., ilość zużytych baterii, jaką przedsiębiorcy będą musieli zebrać, ma stanowić 18 proc. wprowadzonych na rynek nowych ogniw.