Strażnicy leśni, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, a także osoby przeprowadzające dzieci przez jezdnię będą mogli otrzymać na pięć lat pozwolenie na kierowanie ruchem.
Szkolenie umożliwiające uzyskanie zezwolenia do kierowania ruchem ma trwać osiem godzin, a nie 18. Tym samym osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu szkoły, pielgrzymki, pracownicy kolei czy nawet funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu szybciej dostaną stosowne uprawnienia.
Zmiany takie przewiduje projekt nowego rozporządzenia w sprawie kierowania ruchem drogowym, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Resort administracji i spraw wewnętrznych uzasadnia, że np. osoby przeprowadzające dzieci przez jednię czy kierowca autobusu szkolnego może wykonywać tylko niektóre czynności podczas kierowania ruchem drogowym. Dlatego nie ma sensu, by szkolenie było zbyt długie.
Zezwolenie na kierowanie ruchem w określonych sytuacjach będzie dłużej ważne. Obecnie co dwa lata należy je przedłużyć. Po zmianach osoby uprawnione będą mogły kierować ruchem przez pięć lat. Po tym okresie będą musiały ponownie odbyć szkolenie, aby nadal móc np. wstrzymywać ruch na drodze, by umożliwić przejście pieszym przez jezdnię.
W projekcie rozporządzenia określono, że tak jak i teraz, ruchem mogą pokierować w określonych sytuacjach m.in. pracownicy kolejowi, funkcjonariusze BOR, jeżeli ukończą szkolenie.