Postępowanie karne nie może nadmiernie utrudniać działalności gospodarczej. Konieczne jest również ograniczenie zatrzymywania w postępowaniu rzeczy stanowiących elementy przedsiębiorstwa, aby nie doprowadzać do przestojów w działalności firmy, oraz przyznanie statusu pokrzywdzonego spółkom osobowym.
Takie postulaty wysuwają przedsiębiorcy, członkowie BCC, którzy przekazali ministrowi sprawiedliwości pakiet propozycji zmian legislacyjnych.
Wskazali konkretne przepisy, które powinny zostać zmienione.