Postępowanie karne nie może nadmiernie utrudniać działalności gospodarczej. Konieczne jest również ograniczenie zatrzymywania w postępowaniu rzeczy stanowiących elementy przedsiębiorstwa, aby nie doprowadzać do przestojów w działalności firmy, oraz przyznanie statusu pokrzywdzonego spółkom osobowym.
Takie postulaty wysuwają przedsiębiorcy, członkowie BCC, którzy przekazali ministrowi sprawiedliwości pakiet propozycji zmian legislacyjnych.
Wskazali konkretne przepisy, które powinny zostać zmienione.
– Trzeba zlikwidować regulacje utrudniające działalność firmom i wprowadzić systemowe zmiany, które ograniczą samowolę urzędników i zwiększą ich odpowiedzialność za podejmowane decyzje – uważa Marek Goliszewski, prezes BCC.
Również utrzymanie w kodeksie karnym odpowiedzialności za działanie na szkodę spółki powoduje – zdaniem przedsiębiorców – że menedżerowie są mniej skłonni do ryzyka, co prowadzi do spowolnienia rozwoju firm.
Usunięcie tego przepisu nie doprowadzi ich zdaniem do bezkarności członków zarządu, skoro kodeks karny i tak przewiduje sankcje za wyrządzenie szkody majątkowej znacznych i wielkich rozmiarów.