Jeżeli wierzyciel dochodzi roszczenia pieniężnego, to sąd z urzędu może wydać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Pozwany nie jest jednak bezbronny. Może on bowiem wnieść swój sprzeciw.
W sytuacjach, w których wierzyciel-powód dochodzi roszczeń pieniężnych, np. wynikających z niezapłaconej faktury VAT, sąd może zakończyć szybko sprawę poprzez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W postępowaniu upominawczym sąd działa z urzędu, co oznacza, że wierzyciel nie ma wpływu na tryb załatwienia jego sprawy.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz: