Za zanieczyszczenie środowiska, które obniży jego jakość lub wpłynie na zdrowie ludzi, będzie groziło pięć lat więzienia. Jednak nawet na 12 lat trafi do więzienia truciciel, który przyczyni się do śmierci człowieka.
Zatrucie wody, skażenie powietrza czy gleby będzie zagrożone karami pozbawienia wolności. Wystarczy, że sprawca takiego czynu wpłynie na obniżenie jakości np. gleby lub przyczyni się do choroby u innej osoby.

Od 3 miesięcy do 5 lat