Za ostateczną treść strony internetowej przedsiębiorcy odpowiadają specjaliści od marketingu. Odpowiedzialność za nieujawnienie na niej danych spółki ponoszą jednak członkowie zarządu.
Strona internetowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zawierać wiele precyzyjnych informacji, w tym jej nazwę, siedzibę, adres oraz wysokość kapitału zakładowego. Powinny się tam również znaleźć informacje dotyczące numeru NIP i KRS, a także sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki.
– Informacje te zapewniają kontrahentom minimum danych o spółce i umożliwiają dalszą jej identyfikację w oparciu o dokumenty gromadzone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Regulacja ta ma więc na celu ochronę osób trzecich wchodzących w stosunki ze spółką i zapewnienie obrotu gospodarczego opartego na uczciwości i rzetelności działań spółek – wskazuje radca prawny Tomasz Grzegorzewski z kancelarii Chałas i Wspólnicy.

Obowiązki informacyjne

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które zdecydują się na prowadzenie własnych stron internetowych, muszą zatem pamiętać o wypełnianiu obowiązków informacyjnych. W przeciwnym razie są one narażone na poniesienie sankcji prawnych.
– Przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują bowiem całkiem dotkliwą karę za nieujawnianie danych spółki na jej stronie internetowej, nawet jeśli są one dostępne chociażby za pośrednictwem telefonu- podkreśla Tomasz Grzegorzewski.
Odpowiedzialność w tym zakresie ciąży na członkach zarządu spółki z o.o.

Dotkliwa grzywna

– Jeśli którykolwiek z nich dopuści, by jakakolwiek z wymaganych informacji o spółce nie znalazła się na jej stronie internetowej, grozi mu grzywna w wysokości nawet do 5000 złotych. Jest to o tyle istotne, iż spółka z o.o. nie ma obowiązku prowadzenia strony internetowej, a co za tym idzie publikowania w internecie jakichkolwiek danych o sobie – tłumaczy Grzegorzewski.
Kara pieniężna ma zapewnić realizację przez spółkę obowiązków informacyjnych.
– Dotkliwość sankcji, której górną granicą jest kwota równa minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, potwierdza jedynie, że pewność obrotu gospodarczego oraz dopełnienie minimum obowiązków informacyjnych przez przedsiębiorców to zagadnienia niezwykle istotne – ocenia Tomasz Grzegorzewski.
Jak wskazują prawnicy, wizytówki publikowane w internetowych katalogach firm nie muszą zawierać wszystkich wymienionych informacji.
– Publikowane są one wszak na stronach internetowych przedsiębiorcy prowadzącego dany katalog, a nie spółki, której dana wizytówka dotyczy. Jeśli jednak idąc z duchem czasu, spółka z o.o. podejmie decyzję o umieszczeniu w internecie własnej strony internetowej, zaktualizuje się obowiązek informacyjny – zauważa Grzegorzewski.
Kompetencja do prowadzenia postępowań w tym zakresie oraz orzekania grzywien należy do sądów gospodarczych.
Decyzja o prowadzeniu strony internetowej korzystnie wpływa zatem na konkurencyjność przedsiębiorstwa, otwierając drogę do promowania produktów czy też pozyskania rzeszy nowych klientów. Nie zawsze jednak jest to dobrowolna decyzja przedsiębiorcy.
– Spółki akcyjne mają prawny obowiązek prowadzić stronę internetową. W przypadku pozostałych spółek obowiązku takiego wprawdzie nie ma, co nie znaczy, że prawo nie narzuca im żadnych regulacji- zaznacza Tomasz Grzegorzewski.