Korzystna sprzedaż bądź zakup mieszkania niejednokrotnie zależą od operatywności pośrednika, któremu nabywca powierzył prowadzenie sprawy. Zawierając jednak umowę z agencją nieruchomości, należy zwrócić uwagę, czy nie zawiera ona postanowień regulujących w sposób niekorzystny uprawnień i obowiązków klienta.

Czy umowa musi mieć formę pisemną

Sąd w wyniku podziału majątku po-między mną a byłym małżonkiem przyznał mi mieszkanie, które chcę teraz sprzedać. Z uwagi na częste wyjazdy zagraniczne nie mam czasu szukać nabywcy. Chciałabym, aby wyręczył mnie w tym pośrednik. Czy umowę z nim muszę sporządzić na piśmie?

Czy umowa na wyłączność jest ważna

Podpisując umowę na sprzedaż mieszkania poprzez agencję nieruchomości dopiero po jakimś czasie zauważyłem, że zawarta jest w niej klauzula wyłączności na rzecz agencji. Czy taka umowa jest ważna?

Czy umowa może być terminowa

Zamierzam wydzierżawić nieruchomość poprzez agencję nieruchomości. Czy umowa może być zawarta na czas nieoznaczony?

Czy pośrednik otrzyma odpis księgi wieczystej

W umowie o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości pośrednik zobowiązał się do znalezienia kupca na moją działkę. Zaproponował mi również, że wyręczy mnie przy zbieraniu dokumentów wymaganych przez notariusza do sporządzenia aktu notarialnego. Czy pośrednik ma prawo wglądu w takie dane?

Czy prowizja należy się przed transakcją

W agencji pośrednictwa nieruchomościami pośrednik zażądał zapłaty części prowizji tytułem wydatków związanych z przygotowaniem do sprzedaży wystawionego lokalu usługowego. Czy muszę pośrednikowi wypłacić prowizję od razu po zawarciu umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, nawet w przypadku gdy nie znalazł jeszcze klienta?

Czy mogę odstąpić od umowy

Kilka miesięcy temu powierzyłem pośrednikowi sprzedaż nieruchomości. Niestety nie podjął on żadnych czynności skutkujących znalezieniem nabywcy. Czy jeśli pośrednik nie wykonuje zobowiązań zawartych w umowie, można zlecić ich wykonanie innej agencji nieruchomości?

Czy pośrednikowi przysługuje zapłata

W ubiegłym roku zawarłem umowę z pośrednikiem na sprzedaż mieszkania wielopoziomowego w Warszawie. Wprawdzie doszło do podpisania umowy przedwstępnej, jednak na chwilę przed podpisaniem umowy ostatecznej klient zdecydowany na nabycie mieszkania wycofał się z transakcji. Czy w takiej sytuacji przysługuje pośrednikowi wynagrodzenie?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć błędów, podpisując umowę z agencją nieruchomości.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na POWYŻSZE pytania.