Właściciele lokali mogą scedować roszczenia z tytułu rękojmi na wspólnotę mieszkaniową. W takiej sytuacji wspólnota może występować w procesie przeciwko deweloperowi o naprawienie wad budynku.
Reklama

Czy deweloper musi naprawić ścianę

W rocznym bloku na kilku klatkach zaczynają pękać ściany. Czy obowiązkiem dewelopera jest usunięcie takich usterek?

Czy deweloper zawsze odpowiada za wady

Kupiłem mieszkanie w kilkuletnim bloku. Po kilku miesiącach użytkowania okna okazały się zupełnie nieszczelne. Czy deweloper odpowiada za te wady?

Czy mam prawo odstąpić od umowy

W bloku, w którym mieszkam, od jakiegoś czasu pękają ściany budynku. Zawiadomienia o tym lekceważy deweloper, od którego kupiliśmy mieszkanie. Czy mogę odstąpić od umowy?

Czy wspólnota może wytoczyć proces

Jestem członkiem dużej wspólnoty mieszkaniowej. Czy wszyscy członkowie muszą wyrazić zgodę na wytoczenie powództwa przeciwko deweloperowi o usunięcie wad fizycznych budynku?

Czy zawsze chroni mnie rękojmia

Nabyłam mieszkanie od dewelopera w nowym bloku, w którym zdążyła się już ukształtować wspólnota mieszkaniowa. Czy chroni mnie rękojmia za wady fizyczne budynku?
To jest tylko część artykułu. W pełnej treści artykułu znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak wspólnota mieszkaniowa może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.