Aby nie stracić na wynajmie mieszkania i w każdej chwili móc pozbyć się uciążliwego lokatora bez potrzeby zapewnienia mu innego pomieszczenia, wynajmujący powinien właściwie sformułować umowę najmu. Musi też określić, na jaki okres ją zawiera, i wybrać, jaki rodzaj zawieranej umowy jest dla niego najbardziej odpowiedni. Przedstawiamy 6 sposobów na bezpieczne zawarcie umowy najmu lokalu.

1 Określ wysokość czynszu i czas trwania najmu

Aby umowa najmu lokalu zabezpieczała interesy stron trzeba ją sporządzić na piśmie i określić strony, wynajmowany lokal, czas trwania najmu, wysokość czynszu oraz podać datę i miejsce sporządzenia umowy. Powinna też zawierać szczegółowe informacje dotyczące płacenia czynszu, czyli jego wysokość, termin i sposób uiszczania. Należy ustalić, czy będzie płatny do rąk wynajmującego, na wskazany przez niego rachunek w banku lub w inny sposób, a także z góry czy z dołu oraz do którego dnia każdego miesiąca. Wysokość czynszu określa się w złotych lub w walucie obcej, na przykład wskazując, że wynosi równowartość określonej kwoty w euro lub dolarach amerykańskich przeliczoną według kursu NBP w dniu zapłaty. Ustaloną kwotę należy wpisać do umowy słownie lub cyframi. Istotnym postanowieniem umowy najmu jest również wskazanie, na jaki czas została zawarta umowa: nieokreślony lub określony, a w tym ostatnim przypadku podanie czasu jej trwania.
PRZYKŁAD
O podwyżce czynszu należy najemcę zawiadomić na piśmie
O podwyżce czynszu wynajmujący powinien zawiadomić najemcę na piśmie. Pismo musi doręczyć mu osobiście, albo przesłać pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, zachowując terminy określone w umowie najmu albo przepisach. Doręczenie musi być skuteczne, ponieważ najemca ma prawo zakwestionować podwyżkę lub odmówić przyjęcia pisma. Ma na to dwa miesiące, licząc od dnia wypowiedzenia. Aby zakwestionować nową wysokość czynszu, powinien wnieść pozew do sądu o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna, albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wtedy zasadność podwyżki udowadnia właściciel.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy można żądać podwyżki w zależności od rodzaju umowy

Jak skorzystać z umowy o najem okazjonalny

Jak domagać się wpłaty kaucji zabezpieczającej

Jak szukaj najemcy, korzystając z pośrednictwa

To jest tylko część artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na bezpieczne zawarcie umowy najmu lokalu.