Posłowie wprowadzili górną granicę waloryzacji opłat za użytkowanie wieczyste.
Opłaty za użytkowanie wieczyste będą aktualizowane raz na trzy lata, a nie jak obecnie raz w roku. To jedna ze zmian pierwszego pakietu deregulacyjnego, który w piątek zaakceptował Sejm. Trafiły one teraz do Senatu.
Posłowie przegłosowali także poprawkę o ustaleniu górnego progu podwyżki. Wskaźnik aktualizacji opłat nie będzie mógł być wyższy niż wskaźnik wzrostu cen nieruchomości ogłoszony za poprzedni rok w gminie, gdzie zlokalizowana jest nieruchomość. Opłatę roczną będzie aktualizować się przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.
– Samorządy w ostatnim czasie podnosiły opłaty o kilkaset procent. Chodzi o to, żeby to ograniczyć. Podwyżka musi być proporcjonalna do średniej ceny nieruchomości w danej gminie – mówi Krzysztof Borkowski (PSL).
Wprowadzona w ostatniej chwili zmiana nie przesądza, skąd będzie brany wskaźnik wzrostu cen nieruchomości ogłoszony za poprzedni rok w gminie.
– Będzie to można doprecyzować podczas dalszych prac legislacyjnych w Senacie – dodaje poseł – wnioskodawca poprawki.