Do końca marca zarządy dużych wspólnot mieszkaniowych muszą zwołać zebrania właścicieli. Przedstawiają na nich członkom wspólnot projekty planów gospodarczych na dany rok i sprawozdania z zarządzania nieruchomościami wspólnymi.
Reklama
Co roku w każdej dużej wspólnocie mieszkaniowej, czyli takiej, która liczy więcej niż siedem wyodrębnionych lub niesamodzielnych lokali (nie ma znaczenia, czy są to mieszkania, lokale użytkowe czy w dowolnej proporcji jedne i drugie), musi się odbyć w ciągu pierwszego kwartału lub niewiele później zebranie ogółu właścicieli. W małych wspólnotach składających się z nie więcej niż siedmiu lokali podstawą zarządzania są przepisy kodeksu cywilnego dotyczące współwłasności. Tym samym każdy ze współwłaścicieli osobiście uczestniczy w nich w zarządzaniu nieruchomością wspólną. I nie ma obowiązku powoływania w tego rodzaju niewielkich strukturach takich organów jak zarząd. Nie oznacza to jednak, że nie można. Współwłaścicielom wolno również umówić się, że do ich nieruchomości wspólnej będą stosowane przepisy ustawy o własności lokali dotyczące dużych wspólnot. Wówczas i tu wszystko odbywa się tak jak w większych budynkach.

Zwołanie zebrania

O zebraniu właścicieli zarząd powinien zawiadomić każdego właściciela lokalu na piśmie (może to być informacja wrzucona do skrzynki na listy albo list elektroniczny; rodzaj pisemnej formy zależy od tego, na co umówili się członkowie wspólnoty). Trzeba to jednak uczynić co najmniej tydzień przed przewidywanym terminem zebrania.
W zapraszającej informacji trzeba podać dzień, godzinę, miejsce spotkania i porządek obrad. I jeśli na zebraniu miałyby zapaść decyzje o zmianie wzajemnych praw i obowiązków właścicieli lokali, to należy wskazać również treść tej zmiany.
Możliwe jest też głosowanie dowolnych innych spraw ważnych dla wspólnoty. Projekty uchwał przeważnie dołącza się do zawiadomienia o dorocznym zebraniu, podobnie jak dokumenty rachunkowe świadczące o prawidłowym rozliczeniu poprzedniego roku.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Co brać pod uwagę, zwołując doroczne zebranie wspólnoty.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy wspólnota musi dysponować aktualną dokumentacją techniczną
- Czy warto mieć w zarządzie przedstawiciela gminy
- Czy nadwyżki opłat za wodę, które zbiera zarząd, należą do wspólnoty