Faktury czy umowy potrzebne do rejestracji samochodu z zagranicy będą mogli tłumaczyć nie tylko tłumacze przysięgli, a przy powtórnej rejestracji samochodu w Polsce okażemy mniej dokumentów.
Przy rejestracji sprowadzonego z zagranicy samochodu dopuszczona zostanie możliwość przedstawienia tłumaczenia umów, faktur czy części dowodu rejestracyjnego przez tłumacza przysięgłego z państwa, z którego pochodzi auto. Tłumaczenia może też dokonać konsul, a nie wyłącznie polski tłumacz przysięgły. Taką zmianę wprowadza nowelizacja rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, która dziś wchodzi w życie.
To nie koniec ułatwień, jakie od dziś mają kierowcy. Przy powtórnej rejestracji pojazdu na terytorium Polski nie jest już wymagane na przykład zaświadczenie potwierdzające zapłacenie podatku od towarów i usług lub zaświadczenie zwalniające z takiej konieczności. Kierowcy nie muszą też w takiej sytuacji okazywać dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty recyklingowej.