Wchodzące w niedzielę w życie przepisy mają zdyscyplinować kontrahentów, aby stosowali krótkie, nieprzekraczające 60 dni kalendarzowych okresy płatności.
W umowach regulujących odpłatne dostawy towarów lub odpłatne świadczenie usług strony przewidują terminy uregulowania należności. Wymuszaniu przewlekania płatności przez silniejszych kontrahentów ma zapobiec ustawa z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403), która zacznie obowiązywać 28 kwietnia. Zastąpi dotychczasową ustawę z 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139, poz. 1323 z późn. zm.). Zmiany wymuszone są przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/ UE z 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.
Problem zatorów płatniczych dotyczy całej Europy. Szacuje się, że powoduje on co czwarte bankructwo firmy.