Ponad 50 osób z regionu łódzkiego zostało objętych systemem dozoru elektronicznego. Na początku lutego bransoletę nosiło tam zaledwie ośmiu skazanych.
Możliwość odbycia kary pozbawienia wolności w domu to w Łodzi nowość. Systemem dozoru elektronicznego łódzki sąd okręgowy został bowiem objęty dopiero 1 stycznia tego roku.
– Prawdopodobnie właśnie dlatego skazani z naszego okręgu zainteresowali się tak bardzo bransoletami akurat w ostatnich tygodniach – komentuje sędzia Sylwester Olejniczak z VI Wydziału Penitencjarnego SO w Łodzi.