Nowe przepisy pozwalają jechać rowerzyście obok drugiej osoby poruszającej się rowerem tylko wtedy, gdy nie utrudni to ruchu innych pojazdów.
Od 24 maja 2011 r. obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.
– Czy jeżeli jadący obok siebie rowerzyści utrudniają jazdę innym pojazdom, to mogą zostać ukarani mandatem – pyta Mariusz z Piaseczna.