Nowe przepisy pozwalają jechać rowerzyście obok drugiej osoby poruszającej się rowerem tylko wtedy, gdy nie utrudni to ruchu innych pojazdów.
Od 24 maja 2011 r. obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.
– Czy jeżeli jadący obok siebie rowerzyści utrudniają jazdę innym pojazdom, to mogą zostać ukarani mandatem – pyta Mariusz z Piaseczna.
Co do zasady rowerzyści nie mogą jechać obok siebie po jezdni. Powinni jechać jeden za drugim. Z tym że ostatnia nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 21 maja 2011 r. dopuszcza co prawda jazdę rowerów obok siebie po jezdni, ale tylko wtedy, gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Oznacza to, że rowerzyści mogą tak jechać np. na całkowicie pustej drodze. W momencie gdy pojawia się pojazd, który np. chce ich wyprzedzić, rowerzyści powinni ustawić się w kolumnie.
Choć przepisy dopuszczają w określonych sytuacjach jazdę rowerów obok siebie, to nie oznacza, że mogą tak się poruszać przez cały czas. Przede wszystkim osoba jadąca rowerem powinna ułatwić manewr wyprzedzania.
Zgodnie ze znowelizowanym taryfikatorem mandatowym, który obowiązuje od 24 maja 2011 r., za jazdę rowerami obok siebie po jezdni grozi 50 zł mandatu. Oczywiście dotyczy to sytuacji, gdy rowerzyści nie powinni w ten sposób jechać. Zmienione przepisy taryfikatora zawierają jeszcze surowszą karę za sytuację, w której takie zachowanie rowerzystów utrudnia ruch innym uczestnikom drogi. Za utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego rowerzysty grozi 200 zł mandatu.
Część nowych przepisów ruchu drogowego jest z pewnością korzystna dla rowerzystów. Zezwalają one na jazdę po chodniku, gdy na jezdni jest ślisko, pada śnieg, ulewny deszcz czy panuje mgła. Jednak z drugiej strony rowerzyści muszą pamiętać o tym, że mają określone obowiązki i przepisy obowiązują ich tak jak kierujących pojazdami. Przykładowo nowe przepisy wprowadziły wyraźny nakaz korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerzysty, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza. W takiej sytuacji rowerzysta nie może jechać ani jezdnią, ani chodnikiem. W dodatku za naruszenie przez rowerzystę obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza, grozi obecnie mandat w wysokości 50 zł.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 1 pkt 7 ustawy z 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (Dz.U. nr 92, poz. 530).
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. nr 105, poz. 615).