Gdy kontrahent uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona może nie tylko żądać naprawienia wyrządzonej szkody, lecz także domagać się zawarcia umowy ostatecznej w postępowaniu przed sądem cywilnym
Czy przed podpisaniem umowy końcowej można określić jej warunki
Zamierzam kupić kilka samochodów z miejscowego komisu, będą one jednak przyprowadzane z Niemiec. Czy mogę zabezpieczyć tę transakcję, podpisując umowę przedwstępną?
Czy przedwstępna umowa zakupu mieszkania ulega przedawnieniu
Zawarłem umowę z deweloperem na zakup lokalu mieszkalnego. Ze względu na znaczne opóźnienie inwestycji zakup opisanej nieruchomości stracił dla mnie znaczenie. Czy w przypadku niewykonania umowy przez dewelopera w zakreślonym w umowie przedwstępnej terminie ulega ona przedawnieniu?
Czy dojdzie do przeniesienia własności lokalu odziedziczonego w spadku
Na podstawie przedwstępnej umowy sprzedaży sporządzonej u notariusza klient dewelopera zobowiązał się zakupić nieruchomość lokalową. Na kilka dni przed podpisaniem umowy ostatecznej zmarł, a spadek po nim odziedziczył syn. Spadkobierca poinformował dewelopera, że odstępuje od umowy i zwraca zaliczkę. Czy takie rozwiązanie narusza obowiązujące przepisy?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak można dochodzić roszczeń z umowy przedwstępnej
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania oraz:
- Terminy w umowie
- Uprawnienia stron
- Postępowanie w sądzie