Nie można zarejestrować wspólnotowego wzoru, w sytuacji gdy inny, różniący się jedynie nieistotnymi szczegółami, został już udostępniony publicznie, albo jeśli ktoś złożył wniosek o jego rejestrację.
Reklama

Tacka niezgody

Orzeczenie luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie rejestracji wspólnotowych wzorów sprowokował spór Grupo Promer Mon Graphic z PepsiCo Inc. Obydwaj przedsiębiorcy chcieli mieć wyłączne prawa do projektów okrągłych tacek z grupy artykułów promocyjnych. Pierwsza zarejestrowała wzór spółka Grupo Promer. Wkrótce potem także PepsiCo zgłosiła do rejestracji swoją metalową płytkę, którą Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) także zarejestrował jako wspólnotowy wzór. Wtedy Grupo Promer wniosła o unieważnienie tej drugiej, konkurencyjnej rejestracji. Wydział unieważnień OHIM uwzględnił jej argumenty.
Izba odwoławcza urzędu, do której zwróciło się PepsiCo, stwierdziła natomiast, że swoboda twórcza osób wymyślających wzory artykułów promocyjnych jest znacząco ograniczona. Dlatego pewna, pozornie drobna różnica w wypukłości tacek jest wystarczająca do tego, by można było uznać, że oba produkty wywierają na poinformowanym użytkowniku inne całościowe wrażenie.

Zbyt drobne różnice

Grupo Promer złożyła do Sądu Unii Europejskiej (dawnego unijnego Sądu Pierwszej Instancji) wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji. Sędziowie stwierdzili, że sporny wzór – jeśli spojrzeć na niego z góry – ma o dwa koncentryczne okręgi więcej niż wzór wcześniejszy, z profilu zaś jest bardziej wypukły. Uznali jednak, że nie wystarcza to, by na poinformowanym użytkowniku oba wzory sprawiały inne całościowe wrażenie. Dlatego Sąd Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji rejestrującej wzór PepsiCo. Koncern jednak nie poddał się i procesował się dalej. Wreszcie Trybunał Sprawiedliwości UE, do którego trafił wniosek, po części odrzucił, a po części oddalił odwołanie PepsiCo.

Przyczyny odwołania

Przy okazji, rozpatrując argumenty skarżącej spółki, Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu zwrócił uwagę wszystkich stron procesów przed sądami Unii Europejskiej na to, że przyczyną odwołania od orzeczenia nie może być wyłącznie twierdzenie, iż sąd niższej instancji przeinaczył fakty, porównując dowody.
W sądach europejskich, tak samo jak w sądach krajowych, obowiązuje bowiem zasada swobodnej oceny dowodów.

W sądach Unii Europejskiej także obowiązuje zasada swobodnej oceny dowodów

Wyrok luksemburskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-281/10 P, PepsiCo Inc. odwołującej się od wyroku w sprawie Grupo Promer Mon Graphic SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).