Osoba wynajmująca od pięciu lat mieszkanie z zasobów towarzystw budownictwa społecznego może je wykupić na własność po cenie rynkowej, pod warunkiem że udziałowcy lub akcjonariusze wyrażą na to zgodę.
Od 11 października 2011 r. możliwe jest wykupywanie mieszkań w TBS-ach. Zasady i tryb przenoszenia własności lokalu przez towarzystwo na najemcę określają przepisy ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. nr 201, poz. 1180).
Ściśle regulują one procedurę wykupu oraz wymogi, jakie musi spełnić lokal, aby możliwe było przeniesienie jego własności na osobę fizyczną.
Najemca, który chce wykupić zajmowane
Reklama
przez siebie mieszkanie w zasobach TBS, musi przede wszystkim sprawdzić, czy odpowiada ono wymogom określonym w ustawie. Możliwy jest bowiem tylko wykup mieszkania, które najemca zajmuje przez pięć lat, a w dodatku partycypował w kosztach jego budowy. Na transakcję musi wyrazić zgodę właściciel mieszkania.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy najemca może wykupić mieszkanie należące do TBS.
W pełnej wersji artykułu omówione zostały następujące tematy:

Ograniczenia przy wykupie

Wyodrębnienie na własność

Najemca kupuje bez bonifikaty

Zarząd nieruchomością z wykupionymi lokalami

Z artykułu dowiesz się również:

Czy możliwy jest wykup mieszkania z zasobów TBS w razie cesji partycypacji na najemcę?

Czy TBS sam może rozporządzać pieniędzmi uzyskanymi za przeniesienie prawa własności na najemcę?

Czy wpłaconą towarzystwu kwotę rozlicza się niezależnie od daty zawarcia umowy?