Dopiero od 1 stycznia 2013 roku ma obowiązywać nowy system egzaminowania kierowców. Sławomir Nowak, minister transportu, zapowiedział nowelizację ustawy o kierujących pojazdami tak, by przepisy określające nowe zasady egzaminowania nie weszły w życie 11 lutego 2012 roku – o ile Sejm zdąży w tak krótkim czasie uchwalić nowelę.

Mam nadzieję, że do końca miesiąca nowelizacja trafi do prezydenta – powiedział Sławomir Nowak.
Zgodne z ustawą o kierujących pojazdami pytania na egzaminie teoretycznym miały być jednokrotnego wyboru, a nie wielokrotnego, jak to jest obecnie. Ponadto projektowane przepisy wykonawcze do ustawy określały, że pytań miało być 32. Z tego pierwsze 20 miało być ogólnych, a pozostałe 12 dotyczących danej kategorii praw jazdy.

Sławomir Nowak wyraził przekonanie, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie są przygotowane do prowadzenia egzaminów na prawa jazdy na nowych zasadach.
- Lepiej dla komfortu zdających na prawo jazdy i działania systemu, by te zmiany weszły w życie później - znaczył minister transportu.
Andrzej Szklarski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego uważa, że większość ośrodków była jednak przygotowana do zmian. Zaznacza, że w tym momencie dla WORD-ów decyzja ministra nie ma większego znaczenia.