Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie przeciwko Klubowi Piłkarskiemu Legia Warszawa w związku ze stosowaniem niedozwolonych klauzul w regulaminach.
Wątpliwości prezes UOKiK wzbudziły postanowienia w regulaminach, m.in. wyłączające odpowiedzialność klubu w przypadku odwołania imprezy sportowej.
Na ich podstawie klub nie jest zobowiązany do zwracania kibicom posiadającym karnety pieniędzy za niewykorzystaną imprezę w sytuacji zamknięcia stadionu z powodu np. decyzji organów administracyjnych.