Każdy właściciel, który chce m.in. sprzedać czy wynająć nieruchomość, powinien sporządzić dla niej świadectwo charakterystyki energetycznej. Taki obowiązek został zapisany w 2009 r. w ustawie – Prawo budowlane.
W praktyce obowiązek ten realizują dziś jedynie inwestorzy nowo powstałych budynków, gdyż inaczej nie uzyskaliby pozwolenia na ich użytkowanie. To się wkrótce zmieni – zapowiada Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Bez świadectwa ani rusz