Uważam, że sądy zbyt często stosują kary pozbawienia wolności, zwłaszcza bez zawieszenia, czy karę grzywny. W ramach obowiązujących regulacji sądy mogłyby przecież wymierzać kary ograniczenia wolności połączone z pracą społecznie użyteczną - mówi prof. Piotr Kruszyński adwokat, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego.
Prof. Piotr Kruszyński adwokat, karnista z Uniwersytetu Warszawskiego
Prokurator generalny zaproponował zmiany dotyczące kar dla pijanych rowerzystów, które zakładają m.in. zniesienie kary pozbawienia wolności. Czy obowiązujące obecnie przepisy się nie sprawdziły?