Choć opłaty za użytkowanie wieczyste wnosi się do organów administracji publicznej, jest to stosunek czysto cywilno-prawny.
Potwierdził to wyrok w sprawie M.K., która wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na bezczynność burmistrza miasta K. Zarzuciła mu nierozpatrzenie w terminie wniosków o rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz o umorzenie zaległych opłat z tytułu tego użytkowania.

Sprawa cywilna