Eksperci Banku Światowego przygotowują kolejny raport Doing Business, w którym opisują warunki prowadzenia działalności gospodarczej na świecie. Aby uzyskać potrzebne informacje dotyczące Polski, spotkali się z przedstawicielami samorządu komorniczego. Jakie sprawy najbardziej ich interesowały? Odpowiedzi udzielił Rafał Fronczek.
Eksperci Banku Światowego spotkali się nie tylko z komornikami, lecz również z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców, kancelarii prawnych i Ministerstwa Sprawiedliwości. Rozmawialiśmy o informatyzacji działalności komorników sądowych oraz chęci wzięcia na siebie obowiązków, które obecnie ciążą na sądach, szczególnie w zakresie prowadzenia egzekucji z nieruchomości.
Pomysłem na odciążenie sądów, który przedstawiliśmy, jest prowadzone przez komorników polubowne dochodzenie należności oraz możliwość wszczynania egzekucji na podstawie samej ugody zawartej przed komornikiem.
Za niezbędne uważamy też utworzenie rejestru tzw. dłużników egzekwowanych, czego oczekują też przedstawiciele instytucji finansowych.
Jakie rozwiązania z zakresu postępowania egzekucyjnego misja Banku Światowego oceniła najwyżej?
Eksperci zwrócili uwagę, że Polska na tle innych krajów ma jedne z najniższych kosztów egzekucyjnych. Docenili też bardzo dobrą współpracę komorników sądowych, organizacji przedsiębiorców i Ministerstwa Sprawiedliwości, które jest otwarte na postulaty w zakresie usprawnienia postępowania cywilnego.
Dowodem na to jest zbieżna ocena resortu i komorników co do niezbędnych reform w procesie dochodzenia należności.
Zauważyli również, że komornicy w Polsce pracują bardzo sprawnie, bo nie tylko wzrosła liczba wpływających spraw egzekucyjnych, ale również liczba spraw załatwionych. Szybkość załatwiania spraw zależy zaś nie tylko od liczby komorników, lecz także od zmiany jakościowej w zarządzaniu kancelariami oraz od korzystania w codziennej pracy nowoczesnych technologii.
Oczywiście niezbędna do efektywnego działania jest przyjazna procedura. I tu wskazano postulaty środowiska komorniczego, m.in. dotyczące usprawnienia dochodzenia należności.
Jak to się ma do raportu Doing Business?
W raporcie podawane są wskaźniki, które umożliwiają porównanie przepisów prawa gospodarczego oraz sposobów ochrony własności w ponad 180 krajach i w dziesięciu obszarach działalności gospodarczej, od jej rozpoczęcia aż do zakończenia.
Jednym z elementów badanych przez ekspertów Banku Światowego jest dochodzenie należności z umów.
Dlatego ekspertów interesowało, jak komornicy oceniają ewentualne bariery w dochodzeniu należności, regulacje w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego, jaki mają wpływ na ostatnie zmiany w przepisach procedury egzekucyjnej, szczególnie w zakresie przyspieszenia postępowania, oraz jakie postulaty zgłasza nasz samorząd odnośnie zawodu komornika.