Najemcy lokali użytkowych w centrach handlowych prócz płacenia czynszu obciążani są także kosztami eksploatacyjnymi. Czym one są? Odpowiedzi udziela Jan Polaczek, prawnik SD & Partners.
To dodatkowy element czynszu. Najczęściej definiowane są w umowach najmu jako wszelkie rzeczywiste i należycie uzasadnione opłaty, wydatki i obciążenia ponoszone przez wynajmującego, związane z eksploatacją i funkcjonowaniem centrum handlowego.
Obejmują koszty mediów, utrzymania parkingów i zieleni, ubezpieczenia, napraw lub konserwacji systemów wyposażenia lub powierzchni centrum.