W pierwszych sześciu miesiącach tego roku do policji wpłynęło ok. 2 tys. zawiadomień dotyczących stalkingu, tj. celowego i uporczywego nękania, informuje "Rzeczpospolita".

Stalking to stosunkowo nowe przestępstwo, które w kodeksie karnym znajduje się od czerwca 2011 r. Okazuje się, że ofiary prześladowań mają zwykle rację, kierując sprawę do policji.

Na 2085 spraw dotyczących stalkingu postępowania potwierdziły, że ofiarą tego przestępstwa padło ponad 1,1 tys. osób, powiedziała "Rz" Grażyna Puchalska z Komendy Głównej Policji.

Dotychczas do sądów zostało skierowanych łącznie 746 aktów oskarżenia przeciwko 717 dręczycielom.