Zanim Ministerstwo Gospodarki zakończy prace nad tzw. trójpakiem energetycznym obejmującym projekty prawa energetycznego, prawa gazowego i o odnawialnych źródłach energii, chce – w projekcie wprowadzającym te akty – znowelizować inne przepisy. Chodzi m.in. o ustawę – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 241, poz. 623 z późn. zm.). Propozycje przewidują ułatwienia przy budowie instalacji np. elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej.
– Dzięki temu proces inwestycyjny będzie prostszy i krótszy. Nie trzeba będzie uzyskiwać decyzji o pozwoleniu na budowę, wystarczy samo zgłoszenie – ocenia Jacek Stanisławski prawnik z Kancelarii Olczyk & Kubicki.
Twórcy regulacji dodają, że umożliwią one również przyjęcie jednolitych procedur w stosunku do tego samego rodzaju robót budowlanych.