Wiele osób decyduje się na nabycie nieruchomości: czy to domu, mieszkania, czy działki. Problem, który może zepsuć im humor, zamyka się w słowie „zadłużony”. Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości, którą chcemy nabyć?
Przeglądarka ksiąg wieczystych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości / Media

W sądzie

Żeby sprawdzić, czy dana nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, albo czy chociażby nie wpłynął wniosek o wpis do hipoteki, należy się udać do wydziału wieczystoksięgowego sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.
Oprócz sprawdzenia kwestii ewentualnego zadłużenia, uzyskamy w sądzie także informacje dotyczące obciążenia nieruchomości służebnościami (np. drogami dojazdowymi do działki).

Reklama

Księga wieczysta zawiera wiele istotnych szczegółów. Szczególną uwagę należy zwrócić na dział II (oznaczenie właściciela albo użytkownika wieczystego), III (z tego działu dowiadujemy się, czy nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, np. służebnościami, użytkowaniem) i IV (z punktu widzenia osób kupujących to część najistotniejsza, bowiem dotyczy kwestii obciążenia nieruchomości hipoteką).

Pamiętajmy także, że w przypadku księgi wieczystej kierujemy się domniemaniem zgodności ze stanem prawnym – zakładamy zatem, że prawa wpisane do księgi istnieją, a wykreślone są już nieważne.

Reklama

Przed zakupem nieruchomości dobrze jest wybrać się do sądu i sprawdzić księgę wieczystą, nawet, jeśli dysponujemy kopiami uzyskanymi od sprzedającego. Lepiej naocznie upewnijmy się, że od sporządzenia wypisu z księgi nie pojawiły się w niej nowe informacje.

Internet

Jeśli nie mamy ochoty na wycieczki do sądu – możemy także skorzystać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to bardzo wygodna opcja, ale by móc z niej skorzystać, należy znać aktualny numer księgi wieczystej, która nas interesuje.

Zadłużenie mieszkania

Warto domagać się od sprzedającego dokumentów, które potwierdzają, że nie zalegał on z opłatami związanymi z nieruchomością. Przede wszystkim trzeba się upewnić, że uregulowany był podatek od nieruchomości.

Kupując mieszkanie, upewnijmy się także, że nie jest ono obciążone długiem czynszowym wobec wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni.

Rachunki

Każdy korzysta z wody, prądu i musi gdzieś usuwać śmieci. Przed kupnem domu czy mieszkania upewnijmy się, że poprzedni właściciel płacił na bieżąco wszystkie rachunki. Najprościej poprosić sprzedającego o przedstawienie faktur za prąd, wodę, gaz i wywóz nieczystości.

Wydział urbanistyki urzędu gminy

W urzędzie gminy można uzyskać informacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Kupując działkę albo dom, dobrze jest poświęcić chwilę czasu i sprawdzić, czy obok nieruchomości, którą chcemy nabyć nie powstanie w najbliższym czasie wysypisko albo trasa szybkiego ruchu.

Wydział geodezji urzędu gminy

Osoby kupujące działkę powinny upewnić się w urzędzie, że powierzchnia działki i przebieg granic nie odbiega od stanu faktycznego.

Wydział meldunkowy urzędu gminy

Domagajmy się od sprzedającego dom czy mieszkanie informacji na temat osób, które są w nim zameldowane. Do urzędu musimy się jednak wybrać z prawnym właścicielem mieszkania, w przeciwnym bowiem razie urzędnicy nie udzielą nam poszukiwanych informacji.

Jeśli zdecydujemy się na kupno danej nieruchomości, dobrze jest podpisać umowę przedwstępną sprzedaży – najlepiej u notariusza. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że oferta nie ulegnie zmianie i nieruchomość zostanie sprzedana na uzgodnionych przez strony warunkach.