Portale, w których pełnomocnicy procesowi mogą znaleźć zastępcę na rozprawę, to znak czasu. Szkoda tylko, że część prawników korzysta z nich, balansując na krawędzi etyki, rzetelności i odpowiedzialności.
Zgodnie z art. 91 kodeksu postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 z późn. zm.) pełnomocnictwo procesowe obejmuje również umocowanie do udzielenia dalszego pełnomocnictwa adwokatowi lub radcy prawnemu.
To właśnie na tej podstawie zawodowi pełnomocnicy przekazują swoje sprawy kolegom, gdy sami z uwagi np. na kolizję terminów nie mogą uczestniczyć w danej rozprawie czy innej czynności procesowej.