Po półtora roku funkcjonowania nowego systemu pobierania opłaty elektronicznej viaTOLL minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomir Nowak wreszcie stwierdził, że konieczna jest zmiana systemu karania. W resorcie pracują już nad korektą systemu, a wypracowane przy tym wnioski pokrywają się z uwagami i zastrzeżeniami, jakie zgłosiła rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz.
W ramach planowanych zmian resort chce wprowadzić m.in. bloki czasowe przy wymierzaniu kar za naruszanie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd. Gdyby więc w określonym czasie, np. w ciągu 3, a nawet 6 godzin zostało stwierdzone kilkakrotne naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty w systemie, w miejsce obecnych kilku kar nakładanych kumulacyjnie nakładano by jedną.
Zdaniem ministra wpłynie to na przejrzystość zasad karania użytkowników, którzy nie uregulowali opłaty. Znikną też wątpliwości dotyczące interpretacji użytego w przepisach określenia „przejazd”. Co więcej, gdyby ten blok czasowy miał trwać odpowiednio długo, to w ciągu tych kilku godzin kierowca mógłby wypożyczyć urządzenie do naliczania opłaty (viaBOX) lub uzupełnić środki na rachunku.