Nadanie pisma procesowego u dowolnego operatora będzie oznaczało dochowanie terminu. Takie rewolucyjne zmiany przewiduje przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.
Złożenie przesyłki w placówce dowolnego operatora wpisanego do rejestru operatorów pocztowych będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Co więcej, podobny skutek będzie miało nadanie u dowolnego operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w każdym z państw Unii Europejskiej.
Zmianę przepisów wymusiła na legislatorach Komisja Europejska, która wszczęła przeciwko nam postępowanie o naruszenie Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej zakazującego dyskryminacji ze względu na przynależność państwową. KE wezwała Polskę do usunięcia naruszenia.