Zakup mieszkania na rynku wtórnym czy działki pod budowę domu wiąże się z wieloma obowiązkami. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy osoba, od której kupujemy, jest właścicielem mieszkania, a gdy sprzedawca działa przez pełnomocnika – czy ten jest należycie umocowany. Musimy zobaczyć więc księgę wieczystą, a także sprawdzić, czy kupowane przez nas mieszkanie nie jest zadłużone (np. poprzedni właściciel nie płacił od dłuższego czasu czynszu).
W tym celu należy zażądać od sprzedającego stosownego zaświadczenia wystawionego przez wspólnotę mieszkaniową bądź spółdzielnię mieszkaniową.
To jednak nie koniec: aby nie kupić lokum z niechcianymi mieszkańcami, należy zadbać też o to, aby na dzień sprzedaży zbywca przedstawił aktualne zaświadczenie z urzędu gminy o wymeldowaniu się wszystkich zamieszkujących w lokalu osób.
Dokument ten należy okazać również notariuszowi, który powinien uczynić odpowiednią wzmiankę o tym fakcie w akcie notarialnym.
Reklama
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.
- Od czego zależy prowizja?
- Czy prawo pierwokupu jest zawsze realizowane?