Zatory płatnicze to coraz większa zmora przedsiębiorców. Istnieją jednak instrumenty prawne, pomagające skłonić nierzetelnych kontrahentów do szybszego uregulowania zobowiązań.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak skutecznie zmobilizować dłużnika do zapłaty

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy można nie wzywać do zapłaty

Przedsiębiorca chce wpisać nierzetelnego kontrahenta do rejestru dłużników. Termin zapłaty faktury dawno minął, a on nie dostał pieniędzy. Czy na tej podstawie zawsze może wystąpić o umieszczenie dłużnika w bazie biura informacji gospodarczej?

Czy można żądać rekompensaty za zwłokę

Po otrzymaniu oczekiwanej należności przedsiębiorca wystąpił do dłużnika o odsetki, bo zobowiązanie zostało uregulowane po terminie. Kontrahent twierdził, że opóźnienie nie było od niego zależne, bo sam również czekał na pieniądze od swoich odbiorców, wobec czego odsetki się nie należą. Czy mimo takiego tłumaczenia przedsiębiorca ma prawo domagać się odsetek za zwłokę?

Czy mogę prześwietlić przyszłego kontrahenta

Przedsiębiorca jest na etapie negocjowania kluczowej dla swojej firmy umowy na dostarczanie towaru pewnemu zamawiającemu. Szansa na dojście do porozumienia jest duża, ale dostawca chce mieć pewność, że druga strona jest wiarygodna i jakie jest ryzyko trudności w uzyskaniu zapłaty za wykonany kontrakt.

Czy mogę się pozbyć wierzytelności

Przedsiębiorca ma dość użerania się ze swoim dłużnikiem. Stwierdził, że wolałby odzyskać przynajmniej część należnej mu sumy, ale za to szybko zamknąć sprawę.

Czy można zapłacić VAT później

Przedsiębiorca należy do tzw. małych podatników VAT i rozlicza się z fiskusem metodą kasową. Czy w przypadku problemów ze zrealizowaniem faktur może uregulować publiczną daninę w późniejszym terminie?

Czy e-sąd zajmie się nierzetelnym dłużnikiem

Nierzetelnego kontrahenta nie mobilizują ani ponaglające telefony, ani wystawione przeze mnie wezwania do zapłaty – skarży się przedsiębiorca. Czy taki stan rzeczy kwalifikuje się do przekazania sprawy do e-sądu?

Sprawdź teraz swojego kontrahenta! Później może być już za późno.