Nawet jeśli zachodzą podstawy do obniżenia wypłaty odszkodowania, ale ubezpieczony nadal kwestionuje jego wysokość, sąd powinien uwzględnić jego wnioski dowodowe – orzekł Sąd Okręgowy w Świdnicy.
Badał on orzeczenie pierwszej instancji dotyczące odszkodowania za uszkodzony samochód. Jego właściciel miał wykupione AC w wariancie serwisowym. Obejmował on naprawę z użyciem oryginalnych, nowych części, a także pokrycie VAT. Pod jednym jednak warunkiem – ubezpieczony musiał przedstawić faktury VAT za części i naprawę. A właściciel pojazdu tego nie zrobił.

Dwie ekspertyzy