Będzie zakaz budowy na pustkowiu, a dla terenów inwestycyjnych pojawią się obowiązkowe plany - pisze "Rzeczpospolita".

Zmiany zawiera projekt założeń kodeksu budowlanego. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego zakończyła pracę nad pierwszą częścią kodeksu dotyczącą zagospodarowania przestrzennego. Cały projekt ma być gotowy jesienią.

Przewodniczący Komisji, prof. Zygmunt Niewiadomski deklaruje, że celem gremium jest uproszczenie rozpoczynania inwestycji i kompleksowe uregulowanie formalności budowlanych.

Komisja chce zrezygnować z warunków zabudowy, teraz niezbędnych na terenach bez miejscowych planów. Mają je zastąpić krajowe i lokalne przepisy urbanistyczne. Na ich podstawie będzie można uzyskać pozwolenie na budowę tylko na terenach zabudowanych. Każda gmina ma również obowiązkowo określać trzy kategorie obszarów: zabudowane, przeznaczone pod nową zabudowę oraz o ograniczonej zabudowie. Nowe tereny inwestycyjne będą wymagały obowiązkowych planów.

Eksperci są podzieleni w sprawie proponowanych zmian. Jedni uważają, że wiele gmin będzie zwlekało z uchwaleniem planów, co będzie skutkowało zmniejszeniem podaży gruntów budowlanych. Zaś inni podkreślają, że zmiany ograniczą niekontrolowane rozlewanie się zabudowy.
Więcej - w "Rzeczpospolitej".