Zbierają się czarne chmury nad stołecznym ratuszem. Wszystko przez bezczynność urzędników i brak decyzji w sprawie warszawskich nieruchomości przejętych na podstawie dekretu Bieruta. Jaka jest skala ignorancji urzędników? Jak ustaliła DGP Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał w ubiegłym roku 112 wyroków zobowiązujących prezydenta m.st. Warszawy do wydania rozstrzygnięcia w sprawach o przyznanie odszkodowania za grunty warszawskie. W 2013 r. zapadło już 46 takich wyroków.
To stwierdzona sądowo bezczynność. Czy zmobilizowała ona urzędników do wydania decyzji? Niestety nie zawsze. Dlatego część właścicieli szła o krok dalej i zażądała ukarania prezydent miasta grzywną za niewykonanie orzeczeń sądów. W 2012 r. WSA w Warszawie wymierzył prezydentowi grzywnę w 10 sprawach w związku z niewykonaniem wyroku sądu, który zobowiązał ratusz do wydania rozstrzygnięć w sprawach o odszkodowania za nieruchomości warszawskie. W 2013 r. zapadło 13 kolejnych wyroków.

Postępowanie grupowe