Proponowane przez resort gospodarki rozwiązania będą krzywdzące dla właścicieli gruntów obciążonych służebnością przesyłową.
Od ponad dwóch lat w Ministerstwie Gospodarki rodzi się w bólach projekt ustawy o korytarzach przesyłowych, mającej uregulować m.in. kwestię prawa do gruntów zajętych przez obecnie istniejące sieci przesyłowe, jak również potrzebnych pod budowę nowych sieci. Ostatnia wersja tego projektu – nr 5.2 z 5 grudnia 2012 r. – miała zostać przyjęta przez Radę Ministrów w I kw. 2013 r. Termin ten nie został dotrzymany.
Wszyscy są jednak zgodni, że ustawa tego typu jest potrzebna i zapewne w końcu zostanie uchwalona. Warto więc zobaczyć, jakie rozwiązania planowane są w zakresie nabywania przez przedsiębiorstwa przesyłowe praw do gruntów pod istniejące i przyszłe sieci.