Zobowiązał więc szefów prokuratur apelacyjnych do wyznaczenia w każdym okręgu jednej lub dwóch prokuratur rejonowych odpowiedzialnych za ściganie przestępstw popełnianych z nienawiści. We wczorajszym spotkaniu wzięli udział prokuratorzy wytypowani do prowadzenia postępowań w tego typu sprawach.
– Dotychczasowe działania prokuratury na tym polu okazały się niewystarczające – mówił Andrzej Seremet.