Najwyższa Izba Kontroli będzie współpracowała z parlamentem przy zmianie prawa - powiedział podczas konferencji na temat kierunków zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP prezes NIK-u. Krzysztof Kwiatkowski poinformował Informacyjną Agencję Radiowa, że rozmawiał już na ten temat z marszałkami obu Izb parlamentu. Wyraził zadowolenie z zapewnienia marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, który powiedział mu, że będzie to priorytetowe zadanie Wysokiej Izby.

Zdaniem Krzysztofa Kwiatkowskiego w pierwszej kolejności parlament powinien zająć się ustawą, która wyeliminuje nieprawidłowości występujące przy korzystaniu z danych telekomunikacyjnych, w szczególności z bilingów. -To, że dzisiaj nie ma niezależnego organu, który by decydował o możliwości użycia tych danych.

To, że w praktyce dochodzi do tak wielu nieprawidłowości przy ich wykorzystaniu przez służby specjalne, prokuraturę i sądy. To, że nie ma szczegółowych regulacji jak one są przechowywane i ustawowego obowiązku ich niszczenia po zakończeniu danego postępowania - to są rzeczy, które jak najszybciej wymagałyby zmian przepisów prawa - powiedział. Dodał, że NIK ma gotową listę około stu zmian w obowiązujących przepisach.