"Roadmap14" zawiera 100 artykułów eksperckich, obejmujących 12 obszarów tematycznych (praktyk) oraz 13 jurysdykcji Europy Środkowej i Wschodniej, a także Turcji. Teksty dotyczą zagadnień z zakresu m.in. fuzji i przejęć, restrukturyzacji, własności intelektualnej, prawa konkurencji, prawa pracy, sporów sądowych, a także rynków kapitałowych, finansowania oraz nieruchomości.

Artykuły dostępne są w języku angielskim oraz w języku danej jurysdykcji na stronie internetowej.

Motywem przewodnim „Roadmap14” jest koncepcja rozwoju, znajdująca swoje odzwierciedlenie w szacie graficznej tegorocznej edycji przewodnika, zaprojektowanej przez turecką artystkę Suzan Batu.

"Dla nas rozwój oznacza rozkwit, postęp i wzrost. Biznes polega na maksymalnym wykorzystaniu możliwości, biorąc pod uwagę określone ryzyko, w celu osiągnięcia sukcesu. Połączenie wiedzy oraz chęci, aby realizować cele, pobudza do działania i rozwoju" - mówi Guido Kucsko, partner Schoenherr i współautor serii Roadmap.

Odnosi się to również do zawodu prawnika. "Rozwój jest celem naszego programu 'lawyering', który promuje doskonalenie umiejętności i cech nowego pokolenia wyróżniających się prawników" - dodaje Kucsko.