– Dobrze, że dostęp do informacji z rejestru będzie łatwiejszy, ale w naszym przypadku to nie rozwiązuje problemu. Nierzadko siedziby kuratorów znajdują się poza sądami. Najlepszym rozwiązaniem byłoby więc umożliwienie nam pozyskiwania danych w miejscu, gdzie zespoły kuratorskie pracują – tłumaczy Henryk Pawlaczyk, przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów.
– Z przedstawicielami Komendy Głównej Policji wstępnie uzgodniliśmy, że będziemy rozmawiać z Ministerstwem Sprawiedliwości o zapewnieniu nam dostępu online do KRK. Usprawniłoby to i przyspieszyło pozyskiwanie danych niezbędnych w podejmowanych przez nas czynnościach i prowadzonych postępowaniach – dodaje.