Zamiast kapitału zakładowego – obowiązkowy kapitał zapasowy. I oświadczenie o dobrej kondycji spółki jako zabezpieczenie dla wierzycieli. Taki jest pomysł resortu na zmianę prawa spółek
Istnienie w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością obok udziałów o wartości nominalnej również beznominałowych, korzystanie z testu wypłacalności w celu zabezpieczenia interesów wierzycieli oraz tworzenie kapitału zapasowego jako rezerwy na pokrycie strat. Takie nowości przewiduje projekt założeń zmieniający kodeks spółek handlowych oraz niektóre inne ustawy. Już po uzgodnieniach międzyresortowych wkrótce zajmie się nim Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Projekt zakłada również dalsze ograniczenie formalności przy zawiązywaniu spółki jawnej, z o.o. i komandytowej.

Z jakim kapitałem