Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego przyjmie jutro pierwszą wersję projektu kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Celem zmian ma być przede wszystkim zbudowanie mechanizmów umożliwiających sprawniejsze oraz bardziej racjonalne inwestowanie. Jednak już na obecnym etapie legislacyjnym niektóre z zaprezentowanych rozwiązań krytycznie oceniają eksperci.
Opisywany projekt powstał na bazie 814 tez, które w październiku zeszłego roku przedstawiła Komisja Kodyfikacyjna działająca pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Niewiadomskiego.

Przeregulowane prawo