Na przestrzeni ostatnich lat, notariusze udostępnili szereg nowoczesnych narzędzi informacyjnych, które mają zwiększyć bezpieczeństwo obrotu prawnego w wymiarze europejskim.

Rosnąca mobilność obywateli sprawia, że jest coraz więcej spraw o charakterze transgranicznym. Co w konsekwencji obliguje notariuszy do funkcjonowania także na płaszczyźnie międzynarodowej.

Aby sprostać wyzwaniu postępującej globalizacji Rada Notariatów Unii Europejskiej, przygotowała narzędzia informacyjne, które mają przyczynić się do zapewnienia pewności i bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Jednym z takich instrumentów jest Europejska Sieć Notarialna ( European Notarial Network), dedykowana rejentom zajmującym się sprawami z elementem transgranicznym. Ma zapewniać wsparcie proceduralne i informacyjne związane z problematyką stosowania prawa obcego. W ramach ENN notariusze mają możliwość wysyłania pisemnych zapytań do krajowych punktów kontaktowych obsługiwanych przez rejentów z 21 państw członkowskich.

Serwis internetowy związany z problematyką dziedziczenia to kolejna inicjatywa Rady Notariatów UE. Zawiera on informacje dotyczące prawa spadkowego z 27 krajów Europy. Portal powinien stać się szczególnie przydatny rejentom w kontekście nowego rozporządzenia spadkowego, które wejdzie w życie 17 sierpnia 2015 r. i przewiduje wspólne normy kolizyjne dla postępowań związanych z dziedziczeniem transgranicznym. A w konsekwencji nakłada na notariuszy obowiązek określania uprawnień spadkobierców, również w oparciu o prawo obce.

Z inicjatywy Rady Notariatów UE powstał także portal na temat związków osób w Europie (Couples in Europe) oraz najnowszy serwis dotyczący środków ochrony osób wymagających szczególnej opieki, który dostępny jest w trzech językach (angielskim, francuskim i niemieckim). Zawiera on informacje opisujące instrumenty prawne, mające służyć ludziom niepełnosprawnym i niesamodzielnym, w 22 krajach Europy.

PS