Tajemnica handlowa to rzecz strategiczna dla konkurencyjności. Tym bardziej doskwiera brak jednolitej ochrony w państwach UE
Początkiem każdego prawa własności intelektualnej jest tajemnica handlowa.
Pisarze nie ujawniają przebiegu akcji powieści, nad którą pracują (przyszłe prawa autorskie), producenci aut nie rozpowszechniają pierwszych szkiców nowego modelu (przyszły projekt), firmy nie ujawniają wstępnych wyników eksperymentów technologicznych (przyszły patent). Sektor usług nie dzieli się danymi klientów czy dostawców. Mimo tego tajemnica handlowa nie cieszy się dziś na poziomie Unii mocną, jednolitą ochroną prawną.