Przepisy prawne nie zakazują rozpalania grilla na balkonie ani w publicznym parku. Amatorzy grillowania powinni jednak pamiętać, że niezależnie od miejsca, w którym urządzają grilla, należy liczyć się z prawami osób trzecich.

Każdy z nas ma prawo rozpalić grilla w domowym ogródku, albo na działce. Co ciekawe przepisy prawne nie zakazują również grillowania na balkonie, traktowanym jako integralna część mieszkania – a w swoim mieszkaniu każdy ma prawo robić wszystko to, co nie zakłóca miru domowego sąsiadów. Warto jednak pamiętać, że naszym sąsiadom może nie spodobać się zapach smażonej karkówki w upalny dzień. Gdy mimo to zdecydujemy się na palenie grilla na balkonie, powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nagły podmuch wiatru może poderwać żarzące się kawałki węgla drzewnego, które z kolei mogą trafić do mieszkania i spowodować pożar.

Warto również brać pod uwagę fakt, że spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe w swoich regulaminach mogą wprowadzić zakazy pewnych zachowań, które są uciążliwe dla mieszkańców, w tym zakaz grillowania na ich terenie. Istnienie takich zakazów nie oznacza jednak, że za ich złamanie przewidziane są sankcje wynikające z kodeksu wykroczeń lub innych ustaw. Egzekwowanie takich zakazów leży wyłącznie w gestii tychże administracji i to właśnie do administracji należy się udać, by uzyskać informację, czy grillowanie jest dozwolone na terenach osiedli czy innych wspólnot.

Grilla można też – zgodnie z prawem – rozpalić na terenie publicznego parku. Zanim się na to zdecydujemy warto jednak zapoznać się z regulaminem parku, który prawdopodobnie zawiera informacje o tym, na jakich zasadach można grillować na jego terenie. Osoba organizująca grilla w przestrzeni publicznej powinna też pamiętać o tym, że po zakończonej imprezie należy doprowadzić miejsce, w którym się odbywała, do wcześniejszego stanu.

Grillowanie w lesie jest również możliwe – trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami ogień w lesie rozniecać można wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego lub właściciela lasu, w sposób który nie zagraża pożarem (co do zasady w odległości 100 m od granicy lasu, a także na terenach śródleśnych zabrania się rozniecania ognia, korzystania z ognia otwartego, wypalania pozostałości roślinnych czy wierzchniej warstwy gleby).

Osobną kwestią przy organizowaniu grilla jest zachowanie się uczestników imprezy. Jeśli "krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem" zakłócają oni "spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny" albo wybrykiem wywołują "zgorszenie w miejscu publicznym" muszą liczyć się z sankcjami z art. 51 § 1 kw. Jeśli czynu tego dokonają "będąc pod wpływem alkoholu", naruszają art.51 § 2 kw. Z kolei jeżeli pod wpływem zbyt dobrej zabawy jej uczestnik "publicznie dopuści się nieobyczajnego wybryku", naraża się na odpowiedzialność z art. 140 kw. - tj. karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

Beata Małek, prawnikKancelaria Koksztys