Decyzja o wyznaczeniu obrońcy z urzędu w sprawach o wykroczenia jest wydawana przez prezesa sądu na podstawie płynnych i ocennych kryteriów, co zdaniem RPO rodzi duże ryzyko pomyłek.

Co więcej nie przysługuje od niej odwołanie pomimo, iż może mieć znaczenie dla całego postępowania w sprawie o wykroczenie.

W ocenie RPO takie rozwiązania naruszają standardy konstytucyjne.

Reklama

Na potwierdzenie prof. Irena Lipowicz przywołuje wyrok TK z 8 października 2013 r. (sygn. K 30/11), w którym stwierdzono niezgodność z ustawą zasadniczą przepisów k.p.k., m.in. właśnie ze względu na brak możliwości zaskarżenia zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia obrońcy w postępowaniu karnym.

PS