Osoby represjonowane w czasach komunizmu mogą liczyć na wsparcie Naczelnej Rady Adwokackiej i Instytutu Pamięci Narodowej. Podmioty te właśnie rozpoczęły akcję „Masz prawo”, w której ramach oferować będą pomoc w kwestiach prawnych, głównie w otrzymaniu odszkodowań oraz w problemach emerytalno-rentowych.

W ramach akcji stworzone zostaną ogólnopolskie punkty konsultacji dla osób represjonowanych, gdzie będzie można uzyskać fachowe porady, wyczerpujące informacje prawne, wzory pism i wniosków, a także profesjonalne wsparcie procesowe ze strony prawników.

Co więcej, od 3 czerwca w każdy wtorek we wszystkich oddziałach i delegaturach IPN zostaną uruchomione dyżury prokuratorów IPN, którzy będą m.in. brali udział w toczących się już sprawach lub inicjowali wspólnie z zainteresowanymi nowe postępowania. W sytuacjach, gdy sprawa dotyczyć będzie osób, których sytuacja materialna nie będzie pozwalać na opłacenie pełnomocnika procesowego, będą mogły liczyć na pomoc adwokatów świadczących swoje usługi bezpłatnie

Jak podkreślał prezes NRA Andrzej Zwara, akcja „Masz prawo” ma nawiązywać do działań adwokatów z lat osiemdziesiątych.

– Te lata przygotowały kręgosłup moralny adwokatury. Teraz chcemy kontynuować tę misję. Obecne pokolenie będzie się starało pomóc tym wszystkim represjonowanym, których nie stać na pomoc prawnika – czytamy w serwisie adwokatura.pl

Więcej o akcji "Masz prawo" przeczytasz na adwokatura.pl